Friday, 22 February 2013

Next Beryl cicás kabát 3-6 hó,de nagyobb!! - Jelenlegi ára: 6 000 Ft

Next gyö nyö rű Beryl cicá s kabá t ! Beleí rt mé ret 3-6 hó, de jó val nagyobb! ké rlek a mé rt adatokat né zzd!!! Mell: 2x32 cm Hossz: 32 cm Ujjhossz nyaktó l: 28 cm Hibá tlan, gyö nyö rű á llapotú!! a szett tö bbi ré szé t megtalá lod az aukció im kö zö tt!!


Jelenlegi ára: 6 000 Ft

Az aukció vége: 2013-03-14 06:24
. Next Beryl cicás kabát 3-6 hó,de nagyobb!! - Jelenlegi ára: 6 000 Ft

0 comments:

Post a Comment